top of page
Search

คลินิกทันตกรรมเดนทิฟิก ประกาศมาตรการเพิ่มเติม ป้องกัน COVID-19 (update)

Updated: Jul 10, 2021
(UPDATE) สะอาด ปลอดภัย ด้วยมาตรการ 100% Isolation and Sterilization ที่ เดนทิฟิก


ด้วยสถานการ์ช่วงการระบาดของ COVID-19 รอบนี้ ทางคลินิกทันตกรรม เดนทิฟิก ได้ มีมาตรการณ์พิเศษเริ่มต้นใช้เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน 2564 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้เข้ามารับบริการ ทันตแพทย์ และบุคลากรทุกฝ่านที่เกี่ยวข้องกับทางคลินิก โดยมาตรการณ์พิเศษที่เพิ่มเติมจากระบบมาตรฐานดูแลความสะอาดและระบบการมีดังนี้


1) กระจายนัดผู้เข้ามารับบริการ และลดจำนวนผู้รับบริการ และความหนาแน่นต่อหน่วยพื้นที่ เพื่อป้องกันการพบปะของผู้รับบริการแต่ละท่าน ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางคลินิกขอความร่วมมือคนไข้ทุกเคสไม่ให้นำญาติหรือผู้ติดตามเข้ามาในบริเวณภายในอาการคลินิก โดยที่ทางคลินิกจะจัดสรรพื้นที่บริการด้านหน้าคลินิกสำหรับผู้ติดตาม


2) ทำความสะอาด 100% ก่อนให้บริการ ทุกๆครั้งที่ผู้เข้ารับบริการเดินเข้ามาที่คลินิก มั่นใจได้ว่าเราได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อตั้งแต่ประตู เก้าอี้ เค้าเตอร์ พื้น ปากกา รองเท้า รวมไปถึงผิวสำผัสทุกจุดที่เป็นไปได้ โดยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้รับการรับรองว่าฆ่าโควิดได้อย่างแน่นอน


3) ระบบคัดกรอง 3 Layers เริ่มตั้งแต่การคัดกรองผ่านทางโทรศัพท์ การคัดกรองก่อนรับบริการโดยพนักงานต้อนรับ และการคัดกรองแบบ Cross Check โดยที่ข้อมูลทั้งหมดจะต้องยื่นให้ทันตแพทย์พิจรณาก่อนรับบริการทุกครั้ง ซึ่งคำถามการคัดกรองได้รวมไปถึงประวัติย้อนหลัง ตั้งแต่การเดินทาง บุคคลที่ได้พบ การเดินทางไปสถานที่เสี่ยง รวมถึงการวัดไข้โดยอุปกรณ์วัดไข้ความละเอียดสูงจากประเทศเยอรมัน และอาการณ์ต่างๆ โดยที่มีส่วนของการยืนยันว่าผู้รับบริการต้องแจ้งข้อมุลตามความเป็นจริงพร้อมลายเซ็น


4) ระบบคัดกรองทันตแพทย์และพนักงาน รวมถึงการติดตามประวัติบุคลากรทุกคนในคลินิก ในวันหยุดและหลังเลิกงาน พนักงานต้องได้รับการคัดกรองอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนเริ่มงาน


5) Double the protection พนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ ต้องสวมหน้ากาก N95 และ หน้ากากอนามัยที่ได้รับมาตรฐานป้องกันเชื้อ 2 ชั้น ขณะให้บริการ และต้องใส่ Face shield สำหรับการให้บริการทันตกรรม


6) งดให้บริการทันตกรรมที่เกิดการฟุ้งกระจายสูง เพื่อลดอัตราการฟุ้งกระจายของเชื้อ


7) “สิ่งที่เราต้องคำนึงอยู่เสมอคือ เราต้องคิดว่าคนรอบตัวของเราติดเชื้อแล้ว เพื่อการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุด” ไม่ได้เป็นการกล่าวหาหรือเพิ่มความกังวลแต่อย่างใด แต่เป็นการสร้างทัศนคติเพื่อให้บุคลากรของทางคลินิกตระนักเสมอและตื่นตัวกับมาตรการป้องกันของทางคลินิก


นอกจากมาตราการณ์ที่กล่าวไปนี้ ทางคลินิกยังได้ติดตั้งระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ และกรองอากาศโดยการฆ่าเชื้อด้วย UV และ ใส่กรองคุณภาพสูง และเครื่องดูดละอองที่ลดอัตราการฟุ้งกระจาย นอกจากนั้นทางเราได้เพิ่มจุดให้บริการเจลแอลกอฮอร์ เพื่อการเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นมาตรการส่วนหนึ่งเท่านั้นได้ถูกเพิ่มเติม โดยที่ทางคลินิกจะทำการพัฒนาบริการเพื่อความพึงพอใจและความปลอดภัยต่อผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง


ทังนี้คลินิกทันตกรรมเดนทิฟิก ขอให้ผู้รับบริการทุกท่านไว้ว่างใจกับมาตรการของทางคลินิก และขอความร่วมมือให้ข้อมุลที่ถูกต้อง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ที่ทางคลินิกจัดเตรียมให้ทุกครั้งหลังจากมีการสำผัส และไม่นำผุ้ติดตามที่คลินิก เพื่อความปลอดภัยต่อส่วนรวม เพราะเราใส่ใจ ในรอยยิ้มของคุณ


#มั่นใจ #ปลอดภัย #ป้องกันโควิด #เดนทิฟิก #จัดฟันเชียงใหม่

107 views0 comments

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page