top of page
Dentific_Cover_os.jpg

ทันตกรรมครบวงจร

โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

บริการทันตกรรม

เราใส่ใจว่าคุณจะต้องรับการรักษาที่ดีที่สุด โดยการทำนัดให้คนไข้ที่ต้องการรับบริการแต่ละประเภท

ให้ทันตแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา ที่มีพร้อมทั้งฝีมือและความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด

Dentific_Os_list1.jpg

ตรวจเช็คสุขภาพฟัน

บริการตรวจสุขภาพฟัน

เพื่อป้องกันและรักษา

Dentific_Os_list-09.jpg

รากฟันเทียม

โดยทีมทันตแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอน

Dentific_Os_list-06.jpg

จัดฟัน

โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

เร่มต้น 1,500บ/เดือน

Dentific_Os_list-10.jpg

ฟอกสีฟัน

เห็นผลฟันขาวขึ้นใน 1 Visit

เพิ่มความมั่นใจ 100%

Dentific_Os_list-07.jpg

ฟันปลอม/ครอบฟัน

วางใจกับการวางแผนการรักษาเพื่อคุณในระยะยาว

Dentific-11.jpg

รักษารากฟัน

ชุบชีวิจให้ฟันของคุณ

กลับมามั่นใจอีกครั้ง

Dentific_Os_list-08.jpg

วีเนียร์

ฟันเรียงสวยไม่แพ้ดารา

โดยทันตแพทย์ผู้เชียวชาญ

Dentific_Os_list-12.jpg

ผ่าฟันคุด

ไวกว่า เจ็บน้อยกว่า

โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

บริการทันตกรรมทั้วไป
(เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน)

เราใส่ใจทุกรายละเอียด รวมถึงการเลือกสรรค์

วัสดุทันตกรรมระดับสูง ทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงระบบไหลเวียนอากาศภายในห้องทันตกรรมที่ปลอดภัย และลดอัตราการฟุ้งกระจาย เพื่อความสะอาด ปลอดภัย

เพราะเราใส่ใจในรอยยิ้มของคุณ

Dentific_Os_list9.jpg
bottom of page