top of page
Search

ฟันห่างรักษายังไงได้บ้าง พร้อมวิธีการประเมินตนเองเบื่องต้นก่อนที่จะสามารถระบุวิธีการรักษา เรามีเทคนิคการประเมินเคสของตนเองได้ง่ายๆ โดยการสังเกตุขนาดฟันและบริเวณที่ฟันห่าง โดยสังเกตว่าฟันห่างของเราเป็นเฉพาะฟันหน้า หรือเป็นทั้งฟันหน้าและฟันหลังด้วย


กรณีที่ฟันห่างเฉพาะฟันหน้า สามารถรักษาได้ 2 แบบหลักๆ คือ


1) รักษาโดยการจัดฟัน

2) รักษาโดยทันตกรรมบูรณะ เช่น การอุดแต่งฟัน หรือ ทำวีเนียร์


ซึ่งการเลือกวิธีการรักษาควรคำนึงถึงความสวยงามด้วยเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะสามารถประเมินขนาดของขนาดซี่ฟันเช่น


หากหน้าฟันห่างและมีขนาดฟันซี่ใหญ่ การจัดฟันอาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า เพราะการอุดฟันหรือทำวิเนียร์โดยทั่วไปแล้วจะเพิ่มขนาดของฟันให้ซี่ฟันใหญ่ขึ้น เพราะวิธีนี้คือการเพิ่มพื้นที่ผิวของฟันเป็นหลัก ซึ่งหากคนไข้รู้สึกว่าตนเองมีฟันที่ใหญ่อยู่แล้ว คุณหมอจะแนะนำให้จัดฟันปิดช่องฟันห่าง เพราะขนาดฟันจะได้ไม่ใหญ่ขึ้นไปอีก


แต่ถ้าหากคนไข้มี ฟันหน้าห่างและมีขนาดฟันซี่เล็ก ทันตกรรมบูรณะอาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าการจัดฟัน เพราะนอกจากการเพิ่มขนาดฟันให้เหมาะสมแล้ว ทันตกรรมบูรณะจะใช้เวลาน้อยกว่าการจัดฟันกว่ามาก


กรณีที่ฟันห่าง ทั้งฟันหน้าและฟันหลัง คุณหมอจะแนะทำให้รักษาโดยการจัดฟันเป็นหลักเพราะจะสามารถเคลื่อนฟันให้เข้ามาชิดกันทั้งหมดได้

และ/หรือ กรณีที่ฟันห่างและฟันบิดหมุน ไม่เรียงเรียบร่วมด้วย ก็จะแนะนำเป็นการจัดฟันเช่นกันค่ะ


ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่วิธีการประเมินตนเองเบื่องต้นก่อนการตัดสินใจเท่านั้น หากคนไข้รู้สึกไม่มันใจกับการเรียงฟัน หรือรอยยิ้ม เดนทิฟิกแนะนำคนไข้ลองทำนัดเข้ามาปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางได้ที่ facebook.com/dentific ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือโทร 091-068-1490 ช่วงเวลา 10:00-20:00 ของทุกวัน เพราะเราใส่ใจ ในรอยยิ้มของคุณ

68 views0 comments

Comments


bottom of page