top of page
Search

ควรจัดฟัน ตอนอายุกี่ขวบ
คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าต้องรอให้ฟันแท้ของคุณลูกขึ้นครบก่อนที่จะปรึกษาทันตแพทย์เรื่องการจัดฟัน อันที่จริงความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเสมอไป เพราะว่าการที่รอให้ฟันแท้ขึ้นครบก่อน(ในกรณีที่มีความผิดปกติของการเรียงฟัน) อาจจะเพิ่มความซับซ้อนในการรักษา


เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีที่สุด ถ้าคุณพ่อคุณแม่เกิดความสงสัยว่าลูกอาจจะมีความเสี่ยงฟันซ้อนเกหรือการสบฟันผิดปกติ ควรปรึกษาทันตแพทย์ได้เลย ไม่จำเป็นต้องรอให้ฟันแท้ขึ้นครบ ซึ่งขณะนี้ทั้ง เดนทิฟิกและคลินิกทำฟันส่วนใหญ่เปิดให้ปรึกษาเรื่องการจัดฟันฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย คลายกังวล ไม่เสียตังสักบาทด้วย

46 views0 comments

Comments


bottom of page